Naczelnik Wydziału: Elżbieta Bednarczyk
Rynek - Ratusz I piętro
pok. nr 11
tel. 71 301 10 12 w. 612

Telefony:

 • Fundusze europejskie: 71 301 10 13 w. 613, 614

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wydział Funduszy Europejskich inicjuje i koordynuje działania związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich. Utrzymuje kontakty z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy pomocowe, w ramach przygotowywania i realizacji projektów oraz monitoruje ich realizację.

Do zadań Wydziału Funduszy Europejskich należy w szczególności:

 • inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem dla Miasta funduszy zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej,
 • pozyskiwanie i zarządzanie informacją o nowych możliwościach finansowania przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych, informowanie o programach pomocowych, w tym: przekazywanie komórkom i jednostkom organizacyjnym informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach,
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, a w szczególności:

♦ danych charakteryzujących rozwój gminy,
założeń społeczno – gospodarczych,
założeń dot. finansowania projektów,

 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej projektów planowanych do dofinansowania z funduszy europejskich oraz innych środków pozabudżetowych,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektów,
 • koordynacja zadań związanych z realizacją projektów, w zakresie ich zgodności z wymogami instytucji Unii Europejskiej i krajowych instytucji zarządzających,
 • współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowe z funduszy europejskich,
 • przygotowywanie wniosków o płatność i kontrola budżetu projektów,
 • monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu,
 • realizacja obowiązków związanych z promocją projektów w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowywanie i składanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów,
 • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi projekty finansowane z funduszy europejskich oraz innych środków pozabudżetowych,
 • gromadzenie informacji o projektach planowanych, przygotowywanych i realizowanych przez Urząd,
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach i procedurach związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • archiwizacja dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi Unii Europejskiej oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju gminy,
 • przygotowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi opracowań, strategii, planów, programów rozwojowych gminy oraz przedkładanie propozycji zmian w tych dokumentach niezbędnych do uzyskania pomocy ze środków pozabudżetowych,
 • proponowanie rozwiązań organizacyjnych, procedur działań oraz systemów kontroli mających na celu zapewnienie optymalnych warunków realizacji strategii rozwoju miasta,
 • monitorowanie realizacji działań będących elementami strategii rozwoju,
 • współpraca w przygotowywaniu informacji promocyjnych o strategii rozwoju miasta.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat