Kierownik: Renata Wolf
Rynek 25
tel. 71 313 38 58 w. 400

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Urodzenia, małżeństwa, zgony - 71 313 38 58 w. 401, 402

Urząd Stanu Cywilnego dokonuje czynności z zakresu bieżącej rejestracji zdarzeń dotyczących stanu cywilnego zaistniałych na obszarze miasta Oława i gminy Oława.

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzona w rejestrze stanu cywilnego,
 • występowanie o nadanie numeru PESEL noworodkom urodzonym na obszarze działania USC w Oławie oraz ich zameldowanie,
 • przyjmowanie oświadczeń:

  ♦ o wstąpieniu w związek małżeński (w lokalu USC oraz poza urzędem),
  ♦ wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
  ♦ o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  ♦ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  ♦ o uznaniu ojcostwa,
  ♦ rodziców noworodka o zmianie imienia (imion),

 • przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
 • wydawanie zaświadczeń:

  ♦ o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  ♦ o stanie cywilnym,
  ♦ stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  ♦ stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą,
  ♦ potwierdzających uznanie ojcostwa,
  ♦ o zameldowaniu dziecka,

 • wydawanie zezwoleń na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
 • rozpatrywanie spraw związanych z dokonywaniem zmian w treści aktów stanu cywilnego,
 • wpisywanie do aktów stanu cywilnego przypisków i wzmianek dodatkowych,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • przenoszenie w drodze transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • rejestracja urodzeń i zgonów, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz urodzeń, małżeństw lub zgonów jeśli w państwie, w którym nastąpiło zdarzenie, nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji administracyjnych związanych z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska,
 • kompletowanie i prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów,
 • przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • sporządzanie zleceń migracji aktów do innych urzędów stanu cywilnego,
 • rejestracja danych i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL,
 • przekazywanie 100 oraz 80-letnich ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego,
 • przekazywanie informacji straży granicznej oraz innym uprawnionym jednostkom,
 • sporządzanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie związanych z tym uroczystości,
 • sporządzanie testamentów allograficznych.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat