Naczelnik Wydziału: Andrzej Łabowski
Rynek 1/3 – Ratusz
tel. 71 301 10 18 w. 618

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Promocja Miasta 71 301 10 17 w. 617
 • Promocja Miasta 71 301 10 16 w. 616

Wydział Promocji, Kultury i Sportu zajmuje się sprawami z zakresu komunikacji społecznej, działań informacyjno-promocyjnych Miasta, wspierania i organizowania imprez oraz współpracy z zagranicą.

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

 • przygotowanie, wdrożenie i aktualizacja planów promocji Miasta,
 • prowadzenie, nadzór i koordynacja zadań w zakresie działań wizerunkowych Miasta,
 • prowadzenie działań public relations na styku Miasto – środki masowego przekazu,
 • prowadzenie i koordynacja polityki wydawniczej i informacyjnej Miasta poprzez m.in.

♦ redagowanie biuletynu informacyjnego 3S,
♦ redagowanie strony internetowej www.um.olawa.pl,
♦ zamieszczanie informacji w portalach społecznościowych i nadzór nad publikowanymi tam treściami,
♦ publikację strony w Gazecie Powiatowej,

 • przygotowywanie i gromadzenie materiałów dokumentujących działalność promocyjną (m.in. fotografii, filmów, wycinków prasowych, wydawnictw dot. Miasta i jednostek podległych),
 • organizowanie eventów, targów, wystaw, konkursów promocyjnych, itp.,
 • wspieranie i promowanie twórczości kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Miasta,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście, polegających m.in. na:

♦ koordynowaniu oraz organizowaniu formalno-prawnym i finansowym przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych,
♦ współorganizacji imprez sportowych,
♦ planowaniu i rozliczaniu przyznanych na ww. zadania środków finansowych,

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie organizacji imprez edukacyjno-kulturalnych w mieście oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, polegających m. in. na:

♦ organizacji uroczystości nagradzania uczniów „Złotymi Kogutami”,
♦ współpracy przy organizacji Dnia Edukacji Narodowej,
♦ koordynowaniu organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz sporządzanie informacji o ich przebiegu,
♦ współpracy przy realizacji programów społecznych realizowanych przez Miasto,
♦ koordynowaniu oraz organizacji formalno-prawnej i finansowej przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych oraz działań w zakresie organizacji konkursów i olimpiad, wraz z planowaniem i rozliczaniem środków finansowych na ich realizację,

 • prowadzenie rejestru imprez objętych patronatem Burmistrza,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i monitorowanie działalności tych instytucji,
 • koordynacja współpracy z zagranicą w zakresie:

♦ opracowywania priorytetów współpracy,
♦ organizacji wizyt delegacji zagranicznych,
♦ utrzymywania kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami w ramach współpracy z miastami partnerskimi,
♦ prowadzenia działań na rzecz integracji społeczności lokalnych z miast partnerskich.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat