Naczelnik Wydziału: Małgorzata Popowicz
Plac Zamkowy 15
tel. 71 303 55 11 w. 511

I piętro, pokoje 11-12, czynne 7:30 - 15:30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Sprawy organizacyjne, archiwum  71 303 55 12
 • Informatyk  71 303 55 13

Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną obsługę organizacyjną Urzędu. Nadzoruje gospodarowanie środkami rzeczowymi. Inicjuje i nadzoruje wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego w Urzędzie. Dba o prawidłowe postępowanie z dokumentami w Urzędzie.

Zadania wydziału w zakresie czynności kancelaryjnych oraz obsługi sekretariatu realizuje Referat do Spraw Kancelaryjnych i Obsługi Sekretariatu.

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 • opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów normujących porządek pracy w Urzędzie,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń Burmistrza,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków, kontrola terminowości ich załatwiania oraz przechowywanie całości dokumentacji związanej z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg,
 • administrowanie budynkiem Urzędu przy pl. Zamkowym 15 w Oławie oraz Ratuszem, ul. Rynek 1 w Oławie,
 • prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek Urzędu,
 • gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Urzędu,
 • gospodarowanie drukami i formularzami stosowanymi w Urzędzie,
 • zapewnienie łączności telefonicznej, internetowej i alarmowej,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu oraz zapewnienie właściwych warunków pracy osobom zatrudnionym w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism oraz zakupem wydawnictw
 • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów oraz referendów,
 • wdrażanie nowych technologii w Urzędzie,
 • opracowywanie i wdrażanie planów finansowo-rzeczowych w zakresie informatyzacji,
 • zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego,
 • szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemu informatycznego,
 • ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych,
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie administrowania i zamieszczania przekazanych przez komórki organizacyjne informacji.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat