Naczelnik Wydziału: Urszula Turska
Plac Zamkowy 15
parter, pokój nr 9
tel. 71 303 55 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Ewidencja ludności - 71 303 55 75, 71 303 55 76
 • Dowody osobiste - 71 303 55 77, 71 303 55 78
 • Zarządzanie kryzysowe, pok.10 - 71 303 55 79

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, a także sprawy obronne, wojskowe, obrony cywilnej oraz ochrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami na terenie Miasta.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji ludności w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 • prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców na wniosek,
 • prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem cudzoziemców,
 • nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu, składaniu wniosku o dowód osobisty oraz na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzenie spraw związanych z wydaniem dowodu osobistego,
 • prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów osobistych oraz archiwum dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodów osobistych na wniosek,
 • współpraca z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW oraz innymi jednostkami samorządowymi, w zakresie ewidencji ludności,
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na zorganizowanie imprezy masowej,
 • nadzorowanie prawidłowego postępowania z petycjami w Urzędzie.

W zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:

 • wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Miasta Oławy,
 • opracowywanie i aktualizowanie Planu Obrony Cywilnej Miasta oraz nadzór nad opracowaniem planów OC instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
 • planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 • wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta,
 • opracowywanie i aktualizowanie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Planu Ochrony Przed Powodzią, współpraca z sąsiednimi gminami oraz sprawozdawczość z jego realizacji,
 • przekazywanie do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń dla ludności,
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
 • prowadzenie miejskiej bazy sił i środków wchodzących w zakres obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • organizacja i utrzymanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb obronnych, kierowania obroną cywilną i zarządzania kryzysowego,
 • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego,
 • opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • wykonywanie zadań w zakresie doskonalenia systemu kierowania wykonywaniem zadań obronnych,
 • wykonywanie zadań w zakresie planowania i nakładania w formie decyzji obowiązku dotyczącego świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 • rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 • przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz współpraca z administracją wojskową,
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego (rekompensaty) żołnierzom rezerwy za odbycie ćwiczeń wojskowych,
 • przygotowanie i uruchomienie „na sygnał” akcji kurierskiej w Mieście,
 • wykonywanie zadań w zakresie służby zdrowia na potrzeby obronne,
 • wykonywanie zadań w zakresie ochrony obiektów, w tym opracowywanie i wdrażanie procedur w zakresie bezpieczeństwa,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat