Naczelnik Wydziału: Tadeusz Kułakowski
Rynek 1 - Ratusz I piętro
pokój nr 103
tel. 71 301 10 00 w. 600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Inwestycje liniowe - (wodociągi i kanalizacje) - 71 301 10 01 w.601, pok. 104
 • Zamówienia publiczne - 71 301 10 02 w. 602, pok. 104
 • Inwestycje i remonty w budynkach komunalnych, drogi - 71 301 10 03 w.603, pok.105
 • Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych - 71 301 10 04 w. 604, pok. 105

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych zajmuje się całokształtem spraw związanych z prowadzeniem inwestycji miejskich. Dba o rozwój gospodarczy Miasta oraz prowadzi i nadzoruje postępowania w sprawach zamówień publicznych.

Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • opracowywanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie prawo zamówień publicznych; prowadzenie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • rozliczanie nakładów inwestycyjnych i remontowych w strukturze zadaniowej,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów oraz zgodności z założeniami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i z wymogami prawa budowlanego,
 • realizacja budżetu miasta w zakresie inwestycji i remontów,
 • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej,
 • rozliczanie zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem na środki trwałe,
 • wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji,
 • koordynacja czynności związanych z procedurą wprowadzania zadań inwestycyjnych i remontowych do budżetu,
 • przygotowywanie i koordynacja czynności związanych z przyjęciem i zatwierdzeniem dokumentacji technicznej do realizacji,
 • opracowywanie informacji w zakresie potrzeb inwestycyjnych dla wieloletniego programowania inwestycji,
 • podejmowanie działań w zakresie:

♦ stwarzania warunków zachęcających nowe podmioty gospodarcze - krajowe i zagraniczne do inwestowania w mieście,
♦ przygotowania zadań inwestycyjnych.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat