Naczelnik Wydziału: Łucja Mycek - Wojciukiewicz
Plac Zamkowy 15
tel. 71 303 55 80 w. 580

II piętro, pokoje 25 - 28, czynne 7:30 - 15:30, w środy 7:30 - 17:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Stanowisko ds. działalności gospodarczej 71 303 55 83
 • Stanowisko ds. zezwoleń i dofinansowań 71 303 55 82
 • Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i spraw społecznych 71 303 55 88
 • Stanowisko ds. programów pomocowych 71 303 55 82
 • Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych 71 303 55 89

Wydział Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości realizuje zadania dot. rządowych i samorządowych programów społecznych, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz zajmuje się obsługą przedsiębiorców.

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości należy w szczególności:

 • inicjowanie i prowadzenie działań w ramach ogólnopolskich i lokalnych projektów miękkich, dotyczących kapitału ludzkiego i społecznego,
 • realizowanie zadań w ramach programu „Rodzina 500+”,
 • opracowywanie programu „Oławska Karta Dużej Rodziny” i jego realizacja,
 • wydawanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych,
 • opracowywanie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i raportu z jego realizacji
 • prowadzenie spraw dot. organizacji pozarządowych, w tym spraw związanych z powierzaniem do realizacji zadań publicznych,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenie spraw z tym związanych,
 • wykonywanie zadań zleconych z zakresu operacji na wpisie do CEIDG, w tym do Rejestru Działalności Regulowanej,
 • ewidencja obiektów hotelarskich i innych świadczących usługi hotelarskie,
 • prowadzenie spraw i wydawanie licencji i zezwoleń w zakresie:
 • zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówką,
 • zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie Miasta,
 • prowadzenie spraw dot. dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • zarządzanie informacją publiczną udostępnianą na wniosek.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat