Biuro Rady Miejskiej: specjalista Marta Kurek, mł. referent Aleksandra Malinowska

Rynek 1 - Ratusz I piętro 
Telefony:

 • 71 301 10 09
 • 71 301 10 10

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Biuro Rady Miejskiej zajmuje się organizacją pracy i obsługą Rady Miejskiej w Oławie oraz komisji Rady.

Do podstawowego zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

 • przygotowanie i obsługa sesji, komisji stałych i doraźnych oraz klubów radnych,
 • prowadzenie dokumentacji pracy Rady i jej organów,
 • opracowywanie projektów planów pracy Rady, komisji oraz projektów uchwał w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady,
 • przygotowywanie podjętych na sesji uchwał w brzmieniu przyjętym przez Radę do podpisu Przewodniczącemu oraz niezwłoczne przekazywanie ich Burmistrzowi,
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady oraz prowadzenie rejestru i zbioru aktów prawa miejscowego,
 • przesyłanie uchwał Rady organom nadzoru prawnego oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym,
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady,
 • prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, wniosków i opinii komisji Rady, przekazywanie ich Burmistrzowi, dopilnowanie terminu ich realizacji oraz doręczanie odpowiedzi radnym,
 • prowadzenie rejestru oraz gromadzenie całości dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę,
 • udostępnianie dokumentów, do których wydawania upoważniony jest Przewodniczący Rady zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę tytułów honorowych: „Honorowy Obywatel Miasta Oława” oraz „Zasłużony dla Miasta Oława”,
 • prowadzenie ewidencji radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
 • organizowanie szkoleń i wyjazdów służbowych, spotkań klubowych radnych oraz dyżurów i spotkań radnych z wyborcami,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych radnych,
 • naliczanie diet radnym za udział w posiedzeniach Rady i komisji Rady,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, naborem i przeprowadzaniem wyborów ławników sądowych,
 • prowadzenie rejestru wystąpień od podmiotów wykonujących działalność lobbingową oraz opracowywanie informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat