Kierownik Referatu: Jolanta Olejniczenko 
Plac Zamkowy 15
tel. 71 303 55 55

Referat Gospodarki Lokalowej realizuje zadania w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Do zadań Referatu Gospodarki Lokalowej należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, w tym garaży,
 • opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • opracowywanie zasad wynajmowania gminnych lokali,
 • obsługa Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 • zawieranie i wypowiadanie umów najmu lokali komunalnych,
 • ustalanie i wypowiadanie stawek czynszu, prowadzenie naliczeń opłat czynszowych oraz opłat niezależnych od właściciela i ich rozliczanie,
 • prowadzenie spraw dotyczących eksmisji,
 • prowadzenie spraw dotyczących wypłaty kaucji mieszkaniowych i zabezpieczających,
 • współpraca i współdziałanie z zarządcami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, w tym reprezentowanie Miasta na zebraniach wspólnot,
 • prowadzenie ewidencji kosztów remontowych, eksploatacyjnych, konserwatorskich oraz ich rozliczanie,
 • udział w prowadzeniu spraw związanych ze zmianą udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat