Pracownik zatrudniony na Stanowisku ds. kontroli realizuje zadania z zakresu kontroli wewnętrznej Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Kontroli należy w szczególności:

  • planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne przy wykorzystaniu środków publicznych
  • kontrola prawidłowości wykazywania danych w deklaracjach podatkowych składanych przez podatników,
  • stała współpraca ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat