Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.

Do zadań audytora należy w szczególności:

  • opracowywanie procedur audytu wewnętrznego,
  • opracowywanie, w porozumieniu z Burmistrzem, w oparciu o analizę ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu,
  • przeprowadzanie zadań audytowych, na polecenie Burmistrza poza planem,
  • monitorowanie realizacji zaleceń poaudytowych,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  • przeprowadzanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat