Stanowisko ds. kadr i szkolenia: Wanda Brusiło
Plac Zamkowy 15
I piętro
tel. 71 303 55 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownik zatrudniony na Stanowisku ds. Kadr i Szkolenia realizuje zadania z zakresu polityki kadrowej, zajmuje się organizowaniem szkoleń oraz prowadzi bieżące sprawy pracownicze.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka,
 • gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń w Urzędzie,
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkoleń oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i karaniem pracowników,
 • sporządzenie umów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
 • nadzór nad terminowym dokonywaniem oceny pracowników,
 • nadzór nad spełnianiem przez pracownika warunków formalnych dopuszczenia do pracy,
 • monitorowanie terminowego wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
 • opracowywanie regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy,
 • sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości,
 • organizacja i koordynacja staży oraz praktyk studentów i uczniów,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń,
 • nadzór nad zawieranymi przez Urząd umowami zleceń,
 • współpraca z Komisją Socjalną w planowaniu i realizacji środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie,
 • udostępnianie dokumentów z akt osobowych, znajdujących się w archiwum Urzędu,
 • występowanie z zapytaniem o karalność do Krajowego Rejestru Karnego.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat