Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS

Zaciszna TBS 2Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS"
Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 7 59-400 Kamienna Góra
tel. 75 744 26 14
www.tbskg.com.pl

Od momentu powstania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS" Spółka z o.o. w Kamiennej Górze skład jej udziałowców uległ znacznemu poszerzeniu. Dzięki ekspansywnym działaniom Zarządu Spółki, koncentrującemu swoją uwagę nie tylko na inwestowaniu na terenie Powiatu Kamiennogórskiego, możliwe było nawiązanie kontaktów i współpracy z odległymi od siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze jednostkami samorządowymi Dolnego Śląska.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat