Zakład Gospodarowania Odpadami

ZGO GaćZakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Gać 90, 55-200 Oława
71 301 44 44
71 313 15 00
www.zgo.org.pl

Zakład Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o. działa na rynku od kilkunastu lat, zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne. Jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce. W 2011 roku przyznano mu dofinansowanie z Unii Europejskiej o wartości ponad 61 mln. złotych na nowe inwestycje. Całkowita wartość projektu do zrealizowania o nazwie „System gospodarki odpadami Ślęza–Oława" to ponad 129 mln. złotych.
Dużym problemem dla środowiska są odpady biodegradowalne. Władze zakładu chcą rozwiązać ten problem poprzez budowę zakładu fermentacji i stabilizacji tlenowej, kompostowania odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem powstałego biogazu do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej. Odpady biodegradowalne pochodzą zarówno ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz ze zbiórki selektywnej, które zostaną poddane procesom kompostowania. Planuje się również instalację linii paliwa alternatywnego spalanego w cementowniach oraz rozbudowę zakładu w kierunku mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2014 r.
Zakład posiada nowoczesną linię sortowniczą wyposażoną między innymi w kabiny sortownicze, separator indukcyjny i elektromagnetyczny oraz separator opto-pneumatyczny. Instalacja pozwala na uzyskanie około 12% odzysku z odpadów. Jest liderem na rynku recyklingu. Na przełomie lat przyznano mu wiele nagród i wyróżnień w konkursach.
Aktywnie działa na ryku lokalnym, wspierając finansowo kluby sportowe, szkoły, przedszkola oraz imprezy kulturalne.

 

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat