Związek Międzygminny Ślęza-Oława

slezaOławaZwiązek Międzygminny Ślęza - Oława
Biuro Związku ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
www.sleza-olawa.pl
71 391 91 50
71 391 91 53

Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym następujące gminy: Miasto Oława, Gmina Kobierzyce, Gmina Siechnice, Gmina Borów, Gmina Przeworno, Gmina Żórawina, Gmina Ciepłowody, Miasto i Gmina Ziębice, Miasto Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Domaniów stworzyły Związek Międzygminny celem wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju i innych przedsięwzięć proekologicznych wszystkich miejscowości położonych na terenie gmin, wchodzących w skład Związku.
Związek został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod pozycją 269 w dniu 27 października 2004 r.

Zadaniami Związku są:
a/ rozwój i rozbudowa infrastruktury zapewniającej ochronę naturalnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzek Oławy i Ślęzy;
b/ zaopatrzenie w wodę;
c/ kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;
d/ ochrona środowiska naturalnego;
e/ objęcie mieszkańców gmin będących członkami związku powszechnym dostępem do sieci internetowej w celu rozpowszechnienia kultury i nauki,
f/ prowadzenie działalności szkoleniowej dla mieszkańców gmin należących do związku w celu rozwoju edukacji, kultury, szerzenia idei samorządowych oraz promocji gmin
g/ współpraca w zakresie pomocy społecznej;
h/ gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Związek od 1 lipca 2013 r. organizuje i nadzoruje wywóz odpadów komunalnych z terenu następujących gmin:
Borów
Ciepłowody
Czernica
Domaniów
Miasto Oława
Przeworno
Siechnice
Ziębice
Żórawina.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat