Związek Międzygminny "EKOGOK"

EkogokEkologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK"
Gać 90, 55-200 Oława
71 301 45 65
71 301 45 62
www.ekogok.sisco.info

Członkami Związku jednostki samorządu terytorialnego:

  • Gmina Miasto Brzeg,
  • Gmina Miasto Oława,
  • Gmina Oława,
  • Gmina Skarbimierz,
  • Gmina Lubsza.

Do głównych zadań Związku należy:
- Realizacja wspólnej inwestycji pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz Składowisko Odpadów Komunalnych we wsi Gać.
- Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji proekologicznych.
- Inicjowanie działań Gmin w zakresie ochrony środowiska.
- Reprezentowanie wspólnych interesów Gmin, szczególnie w zakresie realizacji zadań związanych z ekologią.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat