Strefa Ekonomiczna

olawa maj 2013-03Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK"

jest jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce. Została ona ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15. kwietnia 1997 roku. Położona jest w południowo - zachodniej Polsce w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubuskim.

Oławską podstrefę WSSE Invest-Park utworzono w listopadzie 2004 roku (uchwała Rady Miejskiej).

Region, w którym ustanowiono Strefę, od kilkuset lat związany był z przemysłem wydobywczym i włókienniczym. Posiadał również bogate tradycje przemysłowe w takich branżach, jak elektromaszynowa, metalowa, elektrotechniczna, budowy maszyn, czy też przetwórstwa tworzyw sztucznych i ceramicznej. Likwidacja kopalń węgla, która rozpoczęła się na początku lat 90-tych XX wieku wpłynęła niekorzystnie na kondycję zakładów kooperujących, w tym również z przemysłu maszynowego, elektromaszynowego i innych działających na potrzeby górnictwa. Przyczyniło się to do lawinowego przyrostu bezrobocia.
Podstrefa Oława składa się z trzech obszarów o łącznej powierzchni 175,11 ha. W skład Podstrefy Oława wchodzą trzy Kompleksy. Tereny podstrefy są w całości terenami niezabudowanym, co stwarza dogodne warunki do kształtowania zabudowy.
Liczba inwestorów 10
Powierzchnia podstrefy 175,1167 ha
Dostępne tereny inwestycyjne w podstrefie 41,13 ha

Więcej o podstrefie na stronie WSSE:

www.invest-park.com.pl/owsse

 

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat