Spółki Prawa Handlowego i Związki Międzygminne, w których udziały posiada miasto Oława:

Lp. Nazwa Spółki lub Związku Międzygminnego
Adres Telefon

1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oława, ul. 3 Maja 30
www.zwik.olawa.pl
71 303 95 21,
71 303 95 30
2 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Oława ul. Nowy Otok 1
www.bip.mzec.ig.pl

71 303 61 01,
71 303 61 02
3 Baseny Miejskie Termy Jakuba Sp. z o.o.

Oława ul. 1 Maja 33a

www.termyjakuba.olawa.pl

71 306 71 01
4 Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS"
Spółka z o.o. w Kamiennej Górze

ul. Sienkiewicza 7 59-400 Kamienna Góra

www.tbskg.com.pl

75 744 26 14
5 WSSE "Invest-Park" Sp. z o.o. w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych

www.invest-park.com.pl

74 664 91 64
6 Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Gać 90, 55-200 Oława

www.zgo.org.pl

71 301 44 44
71 313 15 00

Związki międzygminne, w których udziały posiada miasto Oława:

1 Ekologiczny Związek Gospodarowania Odpadami EKOGOK

Gać 90, 55-200 Oława
www.ekogok.sisco.info

71 301 45 65
2 Związek Międzygminny Ślęza - Oława

Biuro związku ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
www.sleza-olawa.pl

71 391 91 50
71 391 91 53

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat