Skład osobowy

Domaradzka Maria

Radna Klubu Radnych PO
Członek:
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego

 

 

Gogola Jan

 Radny Klubu Radnych BBS
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Członek:
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

 

Gwiazdowicz Paweł

 Radny Klubu Radnych PiS
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego
- Komisji Rewizyjnej

 

HadrysHadryś Jerzy

Radny Klubu Radnych BBS
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
Członek:
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży
- Komisji Rewizyjnej

JasiskaJasińska Kazimiera

Radna Klubu Radnych BBS
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

Łuciw Piotr

Radny Klubu Radnych PO
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Mateusz markowski102

Markowski Mateusz

Radny Klubu Radnych BBS

Członek:
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

Mazurek Krzysztof

Radny Klubu Radnych PiS
Członek:
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Mikosiak Andrzej

Radny Klubu Radnych PiS
Członek:
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 

 

Mróz Wilhelm

Radny Klubu Radnych PO
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Rewizyjnej

Niemirowski Witold

Radny Klubu Radnych BBS
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży
Członek:
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Nosek Wanda

Radna Klubu Radnych PO
Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego
Członek:
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny

Prus Michał

Radny Klubu Radnych BBS
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

Regiec Piotr

Radny Klubu Radnych PiS
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

Rydzoń Krzysztof

Radny Klubu Radnych PO
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

Sudoł Leszek

Radny Klubu Radnych PO
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
- Komisji Rewizyjnej

ewa szczepanikSzczepanik Ewa
Radna Klubu Radnych BBS
Członek komisji:
- Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
- Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
Urbańczyk Józef

Radny Klubu Radnych PiS
Członek:
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Wojdyła Elżbieta

Radna Klubu Radnych BBS
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

Ziółkowska Magdalena

Radna Klubu Radnych PO
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Członek:
- Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Żydło Jacek

Radny Klubu Radnych BBS
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek:
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
- Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat