Dyżury radnych Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Oławie
Magdalena Ziółkowska
pełni dyżur w każdą środę - w godzinach 17.00 -18.00
Rynek – Ratusz pok. 117 Ip.

KWIECIEŃ 2017

RADNA

Maria Domaradzka

PONIEDZIAŁEK

10.04.2017 r. godz. 17.00 – 18.00

--------------------------------------------------------------------------------

KLUB RADNYCH BBS

WTOREK godz. 17.00 – 18.00

4.04.2017r. – Ewa Szczepanik

11.04.2017r. – Mateusz Markowski

18.04.2017r. – Jacek Żydło

25.04.2017r. – Jan Gogola

---------------------------------------------------

KLUB RADNYCH PO

ŚRODA godz. 17.00 – 18.00

5.04.2017r. – Piotr Łuciw

12.04.2017r. – Leszek Sudoł

19.04.2017r. – Wanda Nosek

-----------------------------------------------------

KLUB RADNYCH PiS

CZWARTEK godz. 17.00 – 18.00

6.04.2017r. – Józef Urbańczyk

13.04.2017r. – Krzysztof Mazurek

20.04.2017r. – Paweł Gwiazdowicz

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat