Dyżury radnych Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Oławie
Magdalena Ziółkowska
pełni dyżur w każdą środę - w godzinach 17.00 -18.00
Rynek – Ratusz pok. 117 I p.

MAJ 2017

RADNA

Maria Domaradzka

PONIEDZIAŁEK

8.05.2017 r. godz. 17.00 – 18.00

KLUB RADNYCH BBS

WTOREK   godz. 17.00 – 18.00

2.05.2017r. – Kazimiera Jasińska

9.05.2017r. – Jerzy Hadryś

16.05.2017r. – Michał Prus

23.05.2017r. – Witold Niemirowski

30.05.2017r. – Jerzy Hadryś

KLUB RADNYCH PO

ŚRODA   godz. 17.00 – 18.00

10.05.2017r. – Leszek Sudoł

24.05.2017r. – Krzysztof Rydzoń

31.05.2017r. – Wanda Nosek

KLUB RADNYCH PiS

CZWARTEK   godz. 17.00 – 18.00

4.05.2017r. – Józef Urbańczyk

11.05.2017r. – Paweł Gwiazdowicz

18.05.2017r. – Krzysztof Mazurek

 

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat