EKO na TAK - nowy projekt

To projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Projekt skierowano do pracowników:
1. zamieszkujących lub pracujących na Dolnym Śląsku w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach;
2. prowadzących działalność w sektorze przetwórstwa przemysłowego;
3. zamierzających rozpocząć lub rozszerzyć działalność w przedsiębiorstwach powiązanych z sektorem przetwórstwa przemysłowego.
Celem głównym projektu, realizowanego w postaci bezpłatnych szkoleń, jest wzrost aktywności proekologicznej oraz przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z nowej perspektywy finansowej.
Szkolenia organizowane są w dwóch terminach: 23-27.02.2015 oraz 9-13.03.2015.
Przedsiębiorstwa, jako beneficjenci projektu, zostaną objęte bezpłatnym doradztwem. Ma ono na celu rozpoznanie potrzeb prośrodowiskowych i opracowanie indywidualnego planu wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie. Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy - na stronie: www.ekonatak.pl lub pod numerem telefonu: 791 367 913.

Jak założyć własną firmę

firmaOsoby zamierzające założyć działalność gospodarczą od 1 lipca 2011 roku korzystają z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Organem właściwym jest Minister Gospodarki.
Działalność gospodarczą może zarejestrować się w urzędzie dowolnej gminy, składając wypełniony wniosek CEIDG-1. Wniosek można wypełnić ręcznie lub za pomocą kreatora wniosków zamieszczonego na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl ,

Czytaj więcej...

Koszty kształcenia młodocianych pracowników

koszty kształceniaDofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia.

Czytaj więcej...

Pakiety i Punkty informacyjne dla przedsiębiorców

informacje dla przedsiębiorcówPakiety informacyjne dla przedsiębiorców

Na stronie internetowej PARP http://www.parp.gov.pl/index/more/1377 oraz w naszym dziale Aktualności umieszczono pakiety informacyjne zawierające informacje niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz aktualne informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w okresie 2007-13 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw, programów krajowych wdrażanych przez PARP i inne instytucje.

Czytaj więcej...

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

usługi hotelarskie1Ewidencja pól biwakowych.
Zgłoszenie do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty położone na terenie miasta Oława, w których świadczone są usługi noclegowe, bez względu na ilość wynajmowanych miejsc, a więc:
• pokoje gościnne,

Załączniki:
PlikOpisWielkość pliku
Pobierz ten plik (Formularz aktualizacyjny.pdf)Formularz aktualizacyjny 122 kB
Pobierz ten plik (wniosek_o_wpis_do_ewidencji_obiektow_nowy_wniosek.pdf)Wniosek o wpis do ewidencji obiektów 158 kB
Pobierz ten plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1 142 kB
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2 132 kB

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat