Legalizacja wag i odważników

W załączniku publikujemy informację Naczelnika Obwodu Urzędu Miar we Wrocławiu na temat legalizacji wag mechanicznych, elektronicznych oraz odważników.

Załączniki:
PlikOpisWielkość pliku
Pobierz ten plik (legalizacja wag.pdf)legalizacja wag.pdf 2037 kB

III Forum Regionów Polska-Chiny

Organizator III Forum Regionów Polska-Chiny Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na spotkanie między innymi przedstawicieli biznesu z całej Polski, które odbędzie się w Łodzi w dniach 28-29 czerwiec 2015r.
Forum jest doskonałą okazją do zaprezentowania efektów regionalnej współpracy polsko-chińskiej, wymiany wzajemnych doświadczeń, sprawdzonych praktyk, a także omówienia przyszłej kooperacji. To niepowtarzalna szansa na poznanie możliwości inwestowania na rynku chińskim i nawiązania relacji z przedsiębiorstwami Państwa Środka. Wiodące tematy III Forum Regionów Polska–Chiny:
- transport,
- nowoczesne zarządzanie miastem i regionem,
- promocja biznesu i turystyki,
- wymiana edukacyjna.
Każdy kto weźmie udział, będzie miał zarezerwowaną przestrzeń umożliwiającą zaprezentowanie swojego potencjału gospodarczego.
Szczegółowe informacje na temat programu, procesu rejestracji, cen i zasad rezerwacji hoteli dostępne są na stronie: www.polskachiny.lodzkie.pl

Komunikat dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą

ceidg

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym firmami „prowadzącymi rejestry". Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty.

Czytaj więcej...

Ważne dla przedsiębiorców

Od 1 września 2013 roku osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą co najmniej od 6 miesięcy i niezatrudniające pracowników, mogą zawiesić działalność gospodarczą na 3 lata. Zawieszenia można dokonać w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 5 lat. W przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zawieszenia można dokonać na 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia 18 lat przez dziecko, nad którym jest sprawowana opieka. Przedsiębiorca może korzystać z tych uprawnień w całości lub 4 częściach.

Czytaj więcej...

Kredyt ENERGO

W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w oparciu o Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (Polseff 2) jest to oferta kredytu powiązanego z Premią (Dotacją) finansowaną przez NFOŚiGW.
Rozwiązanie umożliwia firmie otrzymanie środków ma realizację inwestycji zmniejszającej zużycie energii w przedsiębiorstwie oraz otrzymania dotacji bezzwrotnej w wysokości 10% lub 15% kwoty kredytu. Firma może także skorzystać z bezpłatnego doradztwa ekspertów ds. energooszczędności przy realizacji.

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat