Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oławie

 MG 41851Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Całkowita wartość: 2 102 377 zł
Dofinansowanie: 581 239 zł – dotacja,
1 162 481 zł - pożyczka
Okres realizacji: 2014-2015

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujący zakres prac:
• wymiana okien i luksferów,
• ocieplenie stropodachu,
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie ścian przy gruncie,
• ocieplenie stropu,
• modernizacja systemu C.O.
• wymiana oświetlenia - wymiana punktów świetlnych na oświetlenie LED wraz z regulatorami natężenia i czujnikami obecności i światła dziennego.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym możliwe było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektu, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jego stanu technicznego, a tym samym warunków do nauki dzieci.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat