animatorBeneficjent:    Gmina Miasto Oława
Źródło dofinansowania:    Budżet państwa i województwa
Program:    Moje Boisko – ORLIK 2012
Całkowita wartość:    36 000,00
Dofinansowanie:    18 000,00
Okres realizacji:    2009-2010

 

 

Opis projektu

Realizacja projektu polegała na organizacji zajęć sportowych na nowopowstałym kompleksie sportowym ORLIK.

Rezultaty

  • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych,
  • poprawa wydolności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi,
  • poprawa jakości kształcenia w zakresie kultury fizycznej.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat