Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława

Projekt polegający na opracowaniu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława. Jego zasadniczym celem jest uzyskanie narzędzi planistycznych, zarządczych i organizacyjnych pomocnych dla obniżenia w kolejnych latach na terenie miasta Oława jednostkowej emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, zwiększenia udziału energii odnawialnej i obniżenia zużycia energii finalnej w związku z pakietem energetyczno – klimatycznym przyjętym przez Polskę do 2020 r.
Na opracowanie w/w dokumentu uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
Całkowita wartość projektu: 47 970,00 zł
Dofinansowanie (Fundusz Spójności): 85 %

 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKOFundusz Spojnosci

Mamy trasę zdrowia

 

P1120186

Mamy Trasę Zdrowia

W efekcie rozstrzygniętego konkursu, zorganizowanego przez PZU, na terenie parku miejskiego powstała trasa zdrowia. Jest to kompleks sportowo – rekreacyjny składający się z 9 instalacji treningowych, który umożliwi naszym mieszkańcom wykonywanie ćwiczeń wzmacniających sprawność i aktywność fizyczną. Początek trasy biegnie od wejścia do parku w pobliżu mostu na rzece Oława, do ul. Sienkiewicza. Start trasy wyznacza tablica informacyjna, na której znajduje się mapa wskazująca rozmieszczenie urządzeń w parku. Oprócz tego, przy każdej instalacji znajduje się tablica informacyjna wraz z instruktażem wykonywania ćwiczeń. Koszt budowy trasy wyniósł około 50 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowił wkład własny miasta. Już niebawem na trasie odbywać się będą cykliczne zajęcia sportowe, skierowane do różnych grup odbiorców, prowadzone pod okiem animatora sportowego. Na realizację zajęć pozyskano grant w wysokości 3 tys. zł. Wszystkich miłośników ruchu, niezależnie od wieku, zapraszamy do odwiedzenia parku i skorzystania z atrakcji na Trasie Zdrowia.

Mamy Trasę Zdrowia

W efekcie rozstrzygniętego konkursu, zorganizowanego przez PZU, na terenie parku miejskiego powstała trasa zdrowia. Jest to kompleks sportowo – rekreacyjny składający się z 9 instalacji treningowych, który umożliwi naszym mieszkańcom wykonywanie ćwiczeń wzmacniających sprawność i aktywność fizyczną. Początek trasy biegnie od wejścia do parku w pobliżu mostu na rzece Oława, do ul. Sienkiewicza. Start trasy wyznacza tablica informacyjna, na której znajduje się mapa wskazująca rozmieszczenie urządzeń w parku. Oprócz tego, przy każdej instalacji znajduje się tablica informacyjna wraz z instruktażem wykonywania ćwiczeń. Koszt budowy trasy wyniósł około 50 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowił wkład własny miasta. Już niebawem na trasie odbywać się będą cykliczne zajęcia sportowe, skierowane do różnych grup odbiorców, prowadzone pod okiem animatora sportowego. Na realizację zajęć pozyskano grant w wysokości 3 tys. zł. Wszystkich miłośników ruchu, niezależnie od wieku, zapraszamy do odwiedzenia parku i skorzystania z atrakcji na Trasie Zdrowia.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat