„Oławski Rynek – otwarty wielopokoleniowy dom”

FE PT rgb 1Gmina Miasto Oława realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
Przygotowanie programu rewitalizacji dla projektu „Oławski Rynek – otwarty wielopokoleniowy dom”
Celem projektu jest przygotowanie programu rewitalizacji, który będzie impulsem do uruchomienia procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Dodatkowe cele projektu:
• upowszechnianie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
• wzmocnienie działań na rzecz tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej w przygotowanie programów rewitalizacji.
W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in.:
• typowanie działań rewitalizacyjnych przy udziale społecznym i lokalnych liderów,
• przeprowadzenie kampanii informacyjnej promującej nowy model podejścia do rewitalizacji,
• zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie polityk społeczno – gospodarczych oraz przestrzenno – inwestycyjnych.
Efektem realizacji projektu będzie opracowany program rewitalizacji, który umożliwi wdrażanie procesów i działań zmierzających do rozwiązywania problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji.
Całkowita wartość projektu: 135 600,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 103 734,00 PLN

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat