Komunikacja miejska

Godziny odjazdów autobusów komunikacji miejskiej możesz sprawdzić na stronie Rozkładu Jazdy - PKS w Oławie podając w formularzu jako miejscowość startową i docelową miasto Oława.

Możesz także skorzystać z poniższego formularza (Uwaga: Otworzy on stronę PKS w Oławie!)

Przystanek startowy:
Przystanek docelowy:


Rozkład Jazdy - PKS w Oławie

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat