Wykaz dróg i ich zarządców na terenie miasta

W Oławie występują cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie. Zarządcami tych dróg są odpowiednio: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zarząd Dróg Powiatowych w Oławie oraz Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie.
Ponadto na spółdzielczych osiedlach (Chrobrego, Kasprowicza i Sobieskiego) występują drogi wewnętrzne zarządzane przez Lokatorsko–Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową ODRA w Oławie (ul. 1 Maja 22) oraz Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Oławie (ul. Lutosławskiego 8/1).
Poszczególni zarządcy dróg odpowiadają zarówno za ich stan techniczny, oznakowanie oraz utrzymanie porządku i czystości na swoich drogach. Jedynie Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie jest jednostką podległą Burmistrzowi Miasta Oławy, zaś pozostali zarządcy są jednostkami obcymi.
Uwagi dotyczące stanu nawierzchni można zgłaszać bezpośrednio właściwemu zarządcy drogi lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Oławie.

Wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych kategorii dróg

Droga krajowa w granicach administracyjnych miasta przebiega następującymi ulicami:
• gen. Władysława Andersa
• ks. Franciszka Kutrowskiego
• 11 Listopada
• 1 Maja na odcinku od ronda do wiaduktu
• Opolska.
Zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław, tel. 71 33 47 300.

Droga wojewódzka w granicach administracyjnych miasta przebiega następującymi ulicami:
• Oleśnicka
• Bolesława Chrobrego
• 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. ks. Franciszka
Kutrowskiego i ul. gen. Władysława Andersa
• Strzelna
• Wiejska
• Nowy Otok.
Zarządcą tych dróg jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, tel. 71 39 17 100.

Drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta przebiegają następującymi ulicami:
• Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
• Władysława Broniewskiego
• Jana Dzierżonia
• ks. Prałata Jana Janowskiego
• Jana Kilińskiego
• Lipowa
• 1 Maja od skrzyżowania z ulicami Św. Rocha i Brzeską do ronda
• ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do ul. Ofiar Katynia
• Młyńska
• Nowy Górnik od skrzyżowania z ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. ks. Franciszka Kutrowskiego
• Ofiar Katynia
• Portowa
• Różana od skrzyżowania z ul. Spacerową do ul. gen. Władysława Sikorskiego
• Rybacka na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ul. Bolesława Chrobrego
• Siedlecka
• gen. Władysława Sikorskiego
• Spacerowa
• Zaciszna
• Zielna
• Zwierzyniec Duży
• Zwierzyniecka
• Żołnierza Polskiego
• pl. Zamkowy.
Zarządcą tych dróg jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława tel. 71 30 33 019.

WYKAZ DRÓG MIEJSKICH
Zarządcą tych dróg jest Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie, ul. 3 Maja 30, tel. 71 313 25 84.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat