Pozyskaliśmy ponad 14 milionów na inwestycje

Mamy powody do zadowolenia. Zainwestujemy ok. 19 mln, z czego miasto zapłaci tylko 25%

UM17 13 1pozyskane środki

Środki unijne
Otrzymaliśmy już decyzje o dofinansowaniu 6 projektów unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na następujące zadania:

1. Budowa parkingu w okolicy dworca PKP w Oławie - projekt o nazwie „Park&Ride”
W ramach tej inwestycji, która ma być zrealizowana w roku 2018, powstaną 102 miejsca postojowe dla samochodów oraz wiata na 130 rowerów (Bike&Ride). Zakres prac obejmuje także budowę zatoki autobusowej i przystanków, ciągu pieszo-rowerowego, łączącego powstałą infrastrukturę z transportem zbiorowym.
Całkowita wartość tego zadania to 2.362.215 zł, w tym dofinansowanie: 2.007.883 zł (85%).

2. Wyposażenie pracowni wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie
Wartość tego zadania to 2.035.575 zł, w tym dofinansowanie: 1.730.239 zł (85%).

3. Modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych
tj.: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola nr 2 wyniesie 7.832.195 zł, w tym dofinansowanie - 6.622.446 zł (85%).

4. Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem
Inwestycja obejmie przebudowę m.in. sali widowiskowej i holu wejściowego. Obiekt wyposażony zostanie też w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Wartość tego projektu to 2.581.863 zł, kwota wydatków kwalifikowanych - 2.084.176 zł, w tym dofinansowanie - 1.667.341 zł (80%).

Środki regionalne
Aby poprawić stan bezpieczeństwa dróg samorząd miejski partycypuje w kosztach inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 396, współfinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na mocy porozumień zawartych z zarządcą dróg wojewódzkich - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei - zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Nowy Otok. Koszt inwestycji to 1.537.682 zł, z czego udział gminy miejskiej Oława wynosi 768.841 zł (50%).
2. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 396 (ulicy Oleśnickiej) oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej drogi, od skrzyżowania ul. Chrobrego i 3 Maja, do rozwidlenia w kierunku Jelcza-Laskowice i Bierutowa. Przewidywane zakończenie inwestycji to połowa 2018 roku. Łączny koszt wyniesie ok. 2.487.000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 50%.

Udostępnij
FaceBook

Kolejny partner Oławskej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora

salonDo grona Partnerów Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora przystąpiła Joanna Ciecierska-Bajor prowadząca Zakład Fryzjerski z siedzibą w Oławie, przy pl. K. Szymanowskiego 6.
Beneficjenci Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora skorzystają z :
• 20% rabatu na strzyżenie męskie, damskie,
• 10% zniżki na pozostałe usługi w salonie.

Udostępnij
FaceBook

Nowy Partner Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora

logo figlorajDo grona Partnerów Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora dołączyła „Figloraj s.c.” Grzegorz Krawczyk, Piotr Krawczyk z siedzibą w Oławie przy ulicy B. Chrobrego 20b/I.
Nowy partner oferuje posiadaczom Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora korzystanie z promocji świadczonych usług. Oferta obejmuje:
1. dla beneficjentów Oławskiej Karty Dużej Rodziny
• 10% rabatu na zabawy tematyczne, teatrzyki,
• 15% zniżki na wejścia do sali zabaw.

2. dla posiadaczy Oławskiej Karty Seniora
• 20% rabatu na gorące napoje (kawa herbata, czekolada),
• 5% zniżki na bilet do sali zabaw dla dziecka.

Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat