Ostrzeżenie meteorologiczne

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Oławie, wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ostrzega przed możliwym wystąpieniem w dniach 18-20.08.2017 r., burz z intensywnymi opadami deszczu st. 1, oraz silnym porywistym wiatrem st. 1.

Udostępnij
FaceBook

Dofinansowanie przebudowy oraz wyposażenia Ośrodka Kultury

pasek nowy

W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”. Całkowita wartość projektu wynosi 3 032 442,10 zł. Dofinansowanie zadania stanowi 80 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu tj. 1 667 340,61 zł.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wewnętrzne pomieszczenia południowego skrzydła budynku. Zmodernizowana zostanie sala widowiskowa z zapleczem dla artystów i widzów, powstanie sala wystawiennicza oraz studio nagrań, a także pomieszczenia obsługujące w/w funkcje, będą to m.in. garderoby z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie techniczne pod sceną, węzeł sanitarny oraz szatnia dla widzów i pomieszczenie informacyjne przy wejściu. Ważnym elementem będzie połączenie sali widowiskowej ze studiem nagrań, dzięki czemu powstanie możliwość rejestracji wydarzeń kulturalnych i udostępniana ich widzom.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury kultury i wzbogacenie wyposażenia, co stanowi potencjał do poszerzenia istniejącej oferty kulturalnej. Dzięki realizacji projektu instytucja kultury objęta zostanie wsparciem i udostępniona dla szerszego grona odbiorców, w tym również dla osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano rozwiązania umożliwiające poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz skorzystanie z oferty osobom niewidomym i słabowidzącym dzięki zaplanowanemu systemowi audiodeskrypcji.
Obecnie podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy na dostawę wyposażenia. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec I kwartału 2018 r.

Udostępnij
FaceBook

Nowy Partner Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora

FB IMG 1501590609392Partnerem Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora została Katarzyna Ostapska prowadząca firmę: „POWER FITNESS” z siedzibą w Oławie, przy ulicy B. Chrobrego 33/15. Nowy partner oferuje posiadaczom Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora korzystanie z promocji świadczonych usług w „POWER FITNESS” w Oławie, przy ulicy I. Paderewskiego 6a. Oferta obejmuje:

dla beneficjentów Oławskiej Karty Dużej Rodziny:
•  10% zniżki na trening siłowy, personalny, fitness, cross oraz dwuboju olimpijskiego,
•  10% rabatu na aranżację urodzin na sportowo dla dzieci,

dla posiadaczy Oławskiej Karty Seniora:
•  10% zniżki na trening siłowy, personalny,
•  10% rabatu na trening aktywnej seniorki i aktywnego seniora.

Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat