Ostrzeżenie przed burzami!

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń ostrzega przed burzami, które mogą przejść przez woj. dolnośląskie w dniach od 13 - 16.05.2017 r., ostrzeżenie meteorologiczne, wydane przez IMGW we Wrocławiu. Prosimy o ostrożność.

Udostępnij
FaceBook

Szkolenie ZUS w Urzędzie Miejskim

IMG 3844W Urzędzie Miejskim w Oławie odbyło się szkolenie dla pracowników z gmin powiatu oławskiego i Czernicy, dokonujących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy zostaną przygotowani do wdrażania przepisów dotyczących zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS, zmieniających się od 20 maja.
Nowe przepisy wprowadzają możliwość przekazania przez przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG danych do sporządzenia:
• zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
• zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
• zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach oraz
• zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.

Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat