Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE), którego przedstawiciele przeprowadzają co roku konsultacje z oławskimi przedsiębiorcami (Mobilny Punkt Informacyjny) zaprasza na spotkanie nt.: „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”. 

Celem spotkania jest prezentacja możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, dostępnych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. W szczególności omówione zostaną założenia aktualnie ogłoszonego konkursu w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), skierowanego do mikroprzedsiębiorców rzemieślników. Przedstawione zostaną także zasady pozyskania dofinansowania na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw oraz informacje o projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje”. 

Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r. (środa) w godzinach 10.00-13.00 we Wrocławiu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Walońskiej 3-5 (I piętro, sala konferencyjna nr 122). 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź telefonicznie pod numer: 71 776 95 01.

 

Udostępnij
FaceBook

Dofinansowanie projektów

ATT00062

 

 

 

 

 

Dnia 31 sierpnia  2017 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs  na dofinansowanie projektów dla rzemieślników:

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych

w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

  • W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej  i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.
  • Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom -  osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami - zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
  • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów;

  • ponad 2 mln zł

IV. Zasady finansowania projektu

ü  Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 50 000 PLN

V. Poziom dofinansowania projektów

  • Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się  do objęciem wsparciem.

VI. Okres realizacji projektu

  • Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania, tj. upublicznieniu informacji o projektach wybranych do dofinansowania zamieszczonej na stronie internetowej DIP oraz na portalu Funduszy Europejskich.
  • Rozpoczęcie prac  może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu

  • od godz. 8.00 dnia 05.10.2017 r.  do godz. 15.00 dnia 07.12.2017r.
  • Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -  dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl  i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.5.A można kierować poprzez:

ü  e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ü  telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14

ü  lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

ATT00066

Udostępnij
FaceBook

Ostrzeżenie meteorologiczne

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, na podstawie danych z IMGW, ostrzega przed możliwością wystąpienia w woj. dolnośląskim silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, w dniach 13 – 14.09.2017 r.

Udostępnij
FaceBook

Planowane wyłączenia prądu

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Oławie, informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej w dniu 15.09.207 r., na ul. Turkusowej 16, na ul. Perłowej nr 44/1, ul. Nowy Otok 15; 17; 19; 21; oraz przyległe, w godzinach 07.00-16.00.

Udostępnij
FaceBook

Ostrzeżenie meteorologiczne

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie danych z IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą wystąpić w woj. dolnośląskim w dniach od 11 – 13.09.2017 r.

Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat