Zmiany w organizacji ruchu przed oławskimi nekropoliami

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych burmistrz Oławy informuje, że 1 listopada br. przed oławskimi cmentarzami obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu drogowego. I tak:
dla odwiedzających groby na cmentarzu komunalnym przy ul. Ofiar Katynia:
- wyznaczono parking na terenie firmy Electrolux;
- na ul. Ofiar Katynia obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się;
- na ul. Zielnej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po prawej stronie (od skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia do skrzyżowania z ul. Dzierżonia).
Dla odwiedzających groby na cmentarzu komunalnym przy ul. Zwierzynieckiej:
- wyznaczono parking na ul. Rybackiej (obok szkoły podstawowej nr 2);
- wyłączono z ruchu kołowego parking przy cmentarzu oraz ul. Nową;
- obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Młyńskiej;
- obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się na ul. Zwierzynieckiej (prawa strona) na odcinku od ul. Magazynowej do cmentarza. Prosimy kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na doraźne oznakowanie na drogach oraz zastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy zarówno Policji jak i Straży Miejskiej.

Udostępnij
FaceBook

III Dolnośląski Kongres Obywatelski

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz partnerami, zapraszają aktywnych obywateli, przedstawicieli:
• stowarzyszeń, fundacji,
• lokalnych grup działania,
• spółdzielni socjalnych,
• ochotniczych straży pożarnych,
• kół gospodyń wiejskich,
• samorządów lokalnych oraz sołtysów,
do udziału w III Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 26 października 2017 r. w Krzyżowej k. Świdnicy.
Podczas Kongresu, rozpoczynającego się o godz. 9.00 odbędzie się 13 paneli dyskusyjnych oraz debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)”, którą moderować będzie dr Krzysztof Wojciechowski - założyciel i członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Kongres.
Do udziału w Kongresie można zgłosić się wypełniając w terminie do 24 października 2017 r. formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/N3mMxY7HzezcoD7h2
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 509 673 693 i 602 376 974.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Wydarzeniem towarzyszącym jest I Forum Działań Strażniczych Dolnego Śląska realizowane ze środków Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Załączniki:
PlikOpisWielkość pliku
Pobierz ten plik (Program III Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskigo-1.pdf)Program III Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskigo-1.pdf 664 kB
Udostępnij
FaceBook

Przewonienie gazu

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Oławie informuje, że Polska Spółka Gazownictwa w dn. 16-17 października 2017 r. na terenie m. Oława przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego.
Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.
Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.
Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Udostępnij
FaceBook

BIEG PO ZDROWIE DLA CHORYCH NA RAKA

22338808 1703830519629795 6435462303865468701 oZapraszamy na V DOLNOŚLĄSKI BIEG PO ZDROWIE DLA CHORYCH NA RAKA, który odbędzie się 15 października. Start na oławskim rynku o godzinie 11.00. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Zawsze Kobieta.

Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat