Linki

pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

images

    img46

       logo kolor pelna nazwa pl

Logo20KDR
  

termy logo

centrum sztuki

LOGO KORONKA

logo-epk

Harmonogram

Sleza logo

baner POIG

Akty prawne

Dziennik ustaw

monitorpolski

dziennik urzędowy

Newsletter

Aktualne wydarzenia i wiadomości na stronach serwisu Oławskiego.

Newsletter


Mobilny PSZOK

mpszok foto314 maja, od godz. 10.00 do 18.00, na terenie parkingu pomiędzy ulicami: Rybacką i Chrobrego, obok boiska Szkoły Podstawowej nr 2 (wjazd od ul. Rybackiej i od ul. Młyńskiej,) będzie czynny Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK).

Mieszkańcy miasta, objęci systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady rozbiórkowe, budowlane i wielkogabarytowe.

 

Udostępnij
FaceBook

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat